ปูทะเลผัดผงกะหรี่
 / พริกไทยดำ
 Fried Sea Crab Curry
 Powder / Black Pepper
 ราคา : 120.- / 100g
 
 หูฉลามน้ำแดง
 Shark Fish with Red
 Stewed Sauce
 ราคา : 1000. -
 
         
 
 นกกระจอกเทศพริกไทยดำ
 Ostrich Fried with
 Black Pepper
 ราคา : 280.-
 
 กุ้งสติ๊ก
 Shrimp Sticks
 ราคา : 120. -
 
         
 
 ริงออฟเดอะลอร์ด
 Cuttlefish Fried
 ราคา : 120. -
 
 กระเบื้องทะเล
 Seafood in Hand Batter
 ราคา : 150. -
 
         
 
 กุ้งฟูผัดพริกขิง
 Stir – Fried Crispy Prawn
 with Ginger and Crab's Egg
 ราคา : 150. -
 
 ไก่ผัดเม็ดมะม่วงรังเผือก
 Fried Chicken in an
 Edible Basket
 ราคา : 150. -
 
  หมายเหตุ ราคาปรับปรุ่งวันที่ 21/10/2557 20:30   รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า