ปลากระพงนึ่งมะนาว
 / นึ่งซีอิ๊ว
 Sea Bass Steamed with
 Lime / Soy Sauce
 ราคา : 365. -
 
   
 
 
 
         
 
 เป็ดร่อนน้ำสลัด
 Breaded Duck with
 Salad Cream
 ราคา : 220. -
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ ราคาปรับปรุ่งวันที่ 21/10/2557 20:30   รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า