ลิ้นหมูกระเพรากรอบ
 Fishroe with Crispy
 Sacred Basil
 ราคา : 120. -
 
 คากิหม้อดิน
 Baked Leg Pork
 on Casserole
 ราคา : 120. -
 
         
 
 จินดามหาสมุทร
 Seafood Fried with
 Salad Cream
 ราคา : 180. -
 
 หอยเซลล์กะทะร้อน
 Scallop Hot Plate
 ราคา : 180. -
 
         
 
 เก๋าเหนือเมฆ
 Stir- Fried with
 Black Pepper
 ราคา : 180. -
 
 ขาหมูทอด
 Fried Sliced Pork Leg
 ราคา : 350. -
 
         
 
 หน่อไม้ทะเลเจี๋ยนคะน้า
 ยอดผัก
 Sea Asparagus with
 Canopy Vegetable
 ราคา : 250. -
 
 ปลากระพงทอดน้ำปลา
 Sea Bass Fried with
 Fish Sauce
 ราคา : 365. -
 
  หมายเหตุ ราคาปรับปรุ่งวันที่ 21/10/2557 20:30   รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า